Golfclub Veldzijde eert Aad Kooijman met Super Caddie Trofee 2017  

Bij Golfclub Veldzijde is Aad Kooijman uitgeroepen tot Super Caddie. De reden om hem deze trofee te overhandigen werd toegelicht door voorzitter Dick Westerveld. Na de speech van Dick werd de trofee overhandigd door Super Caddie 2016, Frits Gobée die toevoegde dat hij de keuze voor Aad van harte onderschrijft en dat het fraaie beeld in goede smaak zal vallen.

Elk jaar buigt het bestuur van Golfclub Veldzijde zich over de vraag of iemand in aanmerking komt voor de prijs. Voorwaarde om die te ontvangen is de tomeloze inzet van de Super Caddie voor diens bijzondere en onbezoldigde bijdrage aan de golfvereniging.

Aad Kooijman is verkozen omdat hij in vele commissies een rol heeft: als schrijvend en fotograferend redactielid van het clubblad Off Course, actief binnen de commissie die zich bezighoudt met werven en binden van nieuwe leden, het organiseren van reanimatietrainingen voor leden. Daarnaast ontving Aad de trofee voor zijn rol als voorzitter van de heren seniorencommissie. Aad heeft met gevoel voor verhoudingen een nieuwe impuls gegeven aan het organiseren van wedstrijden voor de grote groep enthousiaste leden van boven de 50 jaar, die elke donderdagochtend een wedstrijd spelen. Bovenal heeft Aad energie gestoken in het met anderen organiseren en daarna onder de aandacht brengen van een trainingsprogramma dat door de Nederlandse Golf Federatie is ontwikkeld. Dit programma is gericht op het verbeteren van het golfspel door algemene oefeningen en golfoefeningen en heet Committed to Senioren. Het doel is blessures voorkomen en langer kunnen genieten van de golfsport.

Aad was zichtbaar geraakt door  deze verrassing tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april jl.

Aad Kooijman (r) ontvangt de Super Caddie Trofee van voorzitter Dick Westerveld