Dit winterseizoen zullen we gelijk met de IJsemmer-wedstrijden een wedstrijd over 9 holes organiseren voor iedereen die geen 18 holes wil of kan spelen!
De wedstrijdvorm is individueel stableford, met 85% handicapverrekening – net als de IJsemmers. Er kan worden gekozen om van de rode of gele tees te spelen. De wedstrijd is niet qualifying!
De start van de wedstrijd zal zo worden gepland, dat een gezellige nazit met deelnemers aan de IJsemmer mogelijk is.
Inschrijven voor deze wedstrijden kan op de gebruikelijke wijze via de site of app.

We hopen op enthousiaste deelnemers!