De NGF doet momenteel onderzoek naar de vitaliteit van golfers van 65 jaar en ouder. Hier is een enquête voor opgesteld waarin vragen worden gesteld over uw leefstijl en voeding, specifiek gericht op de golfsport. Op basis van de uitkomsten van deze landelijke enquête wordt een plan gemaakt om 65+ golfers zo goed mogelijk te informeren over wat ze zelf kunnen doen om zo lang mogelijk gezond en fit te kunnen blijven golfen. Er wordt een voedingsadvies opgesteld dat speciaal gericht is op de seniore golfer.

Na afloop van het onderzoek, wordt met de club besproken hoe u het voedingsadvies kunt ontvangen. Bij voldoende deelname van leden van onze vereniging aan dit onderzoek is het mogelijk dat de onderzoekster Lisanne van der Stok na afronding van het onderzoek naar de club komt om uitleg te geven over alle aspecten van voeding in relatie tot het golfen van u en uw leeftijdsgenoten.

Wij hopen dat u even de tijd wil nemen om de enquête in te vullen. Het zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Indien u vragen heeft over de enquête of over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Lisanne door een email te sturen naar lisanne.vanderstok@ngf.nl.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.