Het Speelrecht voor het jaar 2021 zal door Golfpark Wilnis met 2,6 % worden geïndexeerd.

Dit komt overeen met de stijging van het prijsindexcijfer over het afgelopen jaar (2019).

De contributie aan de vereniging blijft ongewijzigd.