Beste commissieleden, pro’s, bestuursleden en golfliefhebbers met een verenigingshart,
De redactiecommissie is druk met de voorbereidingen van Off Course nr. 2. Het seizoen is lekker van start gegaan, de competitie alweer achter de rug, dus veel te vertellen lijkt ons.
Graag ontvangen wij weer al jullie verslagen van wedstrijden, het wel en wee van de baan, tips van Pro’s, serieuze zaken van het Bestuur, nieuws van het Golfpark en natuurlijk ook de belevenissen en foto’s van een ieder in de baan.

Aanleveren voor 3 juni aanstaande!

Foto’s aanleveren: 

in JPG formaat,  per mail (geen whatsapp) in hoge resolutie. Losse foto’s, niet teveel en geen collages.
Bij veel winnaars tijdens een event, liever een groepsfoto insturen.
Foto’s eventueel voorzien van een korte toelichting, bijvoorbeeld welke personen op de foto’s staan of waar de foto’s zijn genomen.

Tekst aanleveren: in WORD formaat.

Kopij sturen naar redactie@gcveldzijde.nl

Hartelijke groet,

Redactiecommissie OffCourse
Arieke – Dorine – Pascale