Beste Contribuanten,

14 November is de deadline voor het insturen van mooie verhalen, verslagen, “tips” van de pro, voornemens van de jeugdcommissie, foto’s enz, enz voor de laatste editie van de Off Course van dit jaar. Dat is 1 week eerder dan in de Off Course staat vermeld. Reden is dat de drukker van ons blad heeft aangegeven, dat de maand december erg druk is. Het zou kunnen betekenen dat ons blad dan niet voor de feestdagen in de bus valt. Vandaar dat we de deadline met 1 week hebben vervroegd.

Graag ontvangen we jullie verhalen als Word document en de foto’s in PDF/JPG formaat. Het is prettig als de foto’s voorzien zijn van een korte toelichting.
De redactie weet niet altijd welke personen op de foto’s staan of waar de foto’s zijn genomen.
Kopij s.v.p. sturen naar redactie@gcveldzijde.nl

Met vriendelijke groet,

Alex Pannekoek