De heer Ben Schnieders heeft tijdens de Algemene Vergadering van 19 april jl bekend gemaakt terug te treden als bestuurslid Sportief Beleid. Hij kan zijn drukke baan niet langer combineren met het bestuurswerk voor onze vereniging. Ben gaf aan, dat hij dit besluit met gezonde tegenzin heeft genomen en dat het besluit hem zwaar is gevallen. Er moet immers nog veel gebeuren. Maar zelf heeft hij hiervoor te weinig tijd, dus laat hij dat aan een ander over. Hij ziet zijn opvolger het liefst komen uit de par 3-geleding.

Voorzitter Vincent Klarenbeek gaf aan het besluit van Ben te respecteren. Je kunt niet alle ballen in de lucht houden, aldus Vincent. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger voor de portefeuilles Sportief Beleid, Jeugd en par 3. Vincent dankte Ben voor zijn inzet voor de vereniging en overhandigde hem een mooi boeket bloemen.