In deze barre tijd, is de baan met enige regelmaat gesloten.
En wat nu? Er stond een Sinterklaaswedstrijd op het programma.
Gelukkig heeft de damescommissie enkele weken geleden een alternatief programma bedacht om de dames evt. toch de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten.
Na de koffie met speculaas was het tijd voor de spelletjes.Van sjoelen, rummikubben, sudoku {hele uitdaging} tot putten op een kunstgrasmatje.
Aangevuld met een goed verzorgde borrelplank, aangeboden door de commissie.
We golfen natuurlijk liever, maar dit programma is zeker in de smaak gevallen, gezien de enthousiaste reacties.
De dames konden een goed verzorg pakket winnnen en iedereen ging sowieso met een cadeautje naar huis.
Het was een succes en fijn in deze golfloze tijd. Dames het was leuk vandaag. Bedankt!

De damescommissie